offshore.stoczniowy.pl

twoje źródło informacji

ENERGINET spodziewa się dodatkowych kosztów dla BALTIC PIPE

Energinet spodziewa się, że cena duńskiej części Baltic Pipe wzrośnie do 8,2 mld DKK, częściowo z powodu częściowego wyłączenia, podczas gdy pozwolenie środowiskowe projektu musi zostać ponownie rozpatrzone. Pomimo zwiększenia budżetu projekt nadal zapewnia oszczędności taryfowe dla duńskich konsumentów w wysokości 2 miliardów DKK. kr.

Energinet zrewidował budżet duńskiej części projektu Baltic Pipe zwiększając go o prawie 1 mld DKK. Główna zmiana wynika z kilku różnych czynników: Największa pozycja w wysokości 600 milionów DKK. DKK jest spowodowany częściowym wstrzymaniem prac budowlanych, po tym jak pod koniec maja Duńska Agencja Ochrony Środowiska odmówiła zgody na projekt przez Radę ds. Środowiska i Żywności . Jednocześnie zmiany konstrukcyjne skomplikowanego lądowania z Morza Północnego i integracja w istniejącym terminalu Nybro pociągnęły za sobą większe koszty. Wysoki popyt na usługi wykonawców przyczynił się również do wzrostu całkowitej ceny projektu.

„Musieliśmy zrewidować budżet, ponieważ doszło do wielu nieprzewidzianych wydatków, nie tylko w związku z pozwoleniem środowiskowym, gdzie czasowy przestój w budowie pociąga za sobą wiele dodatkowych wydatków dla wykonawców, które i tak już szły pełną parą. Jednocześnie musimy przyznać, że praca nad integracją Baltic Pipe na istniejącym terminalu gazowym Nybro jest bardzo skomplikowana i kosztowna – mówi Torben Brabo, dyrektor ds. stosunków międzynarodowych w Energinet.

Pomimo dużych zmian w budżecie Baltic Pipe nadal zapewnia duńskiemu konsumentowi duże oszczędności taryfowe, sięgające 2 mld DKK. Wynika to z faktu, że koszty budowy Baltic Pipe są dzielone między wielu odbiorców, których gaz jest transportowany gazociągiem między Norwegią, Danią i Polską. Tutaj duńscy konsumenci zajmują stosunkowo mało miejsca. Ponieważ Baltic Pipe cieszy się długoterminowym zainteresowaniem, taryfy ucierpią w niewielkim stopniu zarówno w Danii, jak iw Polsce.

„Model ekonomiczny dla Baltic Pipe jest zaprojektowany w taki sposób, aby korzystający z gazociągu również przyczyniali się do jego opłacania poprzez taryfy. Zwiększenie budżetu musi więc być opłacane tylko w ograniczonym stopniu przez duńskich odbiorców, którzy już teraz zaoszczędzą na taryfach, bo z Baltic Pipe będzie dużo więcej do opłacenia za działanie całego duńskiego systemu gazowego. Duńscy konsumenci mogą zatem nadal oczekiwać całkowitej oszczędności na taryfach w wysokości 2 miliardów DKK. DKK ”- mówi Torben Brabo.

Przy zmienionym budżecie koszty budowy Baltic Pipe wyniosą do 8,2 mld DKK. Budżet jest na bieżąco dostosowywany tak, aby odzwierciedlał zmiany w wydatkach w miarę postępu projektu. Energinet już raz, w 2020 roku, powiększył budżet, wtedy o prawie 600 milionów koron. Stało się to po zakończeniu większości przetargów na projekt, a koszty prac budowlanych były wyższe od zakładanych.

„To naprawdę trudne ćwiczenie, aby dokładnie przewidzieć, jak duże będą koszty tych bardzo dużych i skomplikowanych prac budowlanych. Mówimy o wysoce wyspecjalizowanych procesach, specjalnie zaprojektowanym sprzęcie i wysokich wymaganiach dotyczących bezpieczeństwa i stabilności operacyjnej. Jednocześnie jesteśmy na rynku, na którym panuje bardzo duży popyt, presja na ceny surowców i oczywiście koronawirus. To wszystko wpłynęło na gospodarkę w Baltic Pipe – mówi Torben Brabo.

Nadal istnieje duża niepewność co do skutków finansowych tymczasowego przestoju, po przekazaniu zgody środowiskowej Baltic Pipe do ponownego rozpatrzenia. Wynika to po części z faktu, że wciąż trwają negocjacje z wykonawcami w sprawie wznowienia harmonogramów i kosztów związanych z opóźnieniem.

„Wykonawcy muszą oczywiście pokryć przysługujące im koszty, ale mamy obowiązek minimalizacji kosztów projektu i zapewnienia, że ​​odbiorcy gazu nie będą musieli płacić więcej, niż jest to absolutnie konieczne do czasowego wstrzymania projektu na czas przygotowywane jest nowe pozwolenie środowiskowe ”- mówi Torben Brabo.

Oczekuje się, że Baltic Pipe będzie w stanie dostarczyć podzbiór uzgodnionej ilości gazu od pierwotnej daty oddania 1 października 2022 r., wykorzystując część istniejącej sieci przesyłowej gazu do 1 stycznia 2023 r., kiedy to planowane jest uruchomienie całego projektu i może dostarczać pełną przepustowość 10 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie.

źródło: Energinet

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Dodaj komentarz

POZOSTAŁE ARTYKUŁY