offshore.stoczniowy.pl

twoje źródło informacji

Total odpowiada Reclaim Finance i Greenpeace

Total zwrócił uwagę na raport: „Total fait du sale: La finance complice?” opublikowane przez Reclaim Finance i Greenpeace. Biorąc pod uwagę liczne nieścisłości i fałszerstwa w raporcie, Total przedstawia następujące wyjaśnienia w oparciu o dokumenty opublikowane przez Total, w tym komunikat prasowy Total z 5 maja 2020 r. Na temat ambicji klimatycznych, raport klimatyczny Total 2020 oraz prezentacje inwestorów Total z września 2020 r. I lutego 2021 r.

1) Ambicja neutralności węglowej na poziomie światowym

Po pierwsze, chociaż raport stara się umniejszyć ambicję klimatyczną wyrażoną przez Total w komunikacie prasowym z 5 maja 2020 r., Warto przypomnieć pierwsze zdanie tego komunikatu prasowego: „Total ogłasza dziś swoją ambicję osiągnięcia zerowej emisji netto do 2050 r. wraz ze społeczeństwem w zakresie globalnej działalności związanej z produkcją i produktami energetycznymi wykorzystywanymi przez klientów ” .

2) Ambicja ograniczenia emisji z zakresu 3 na poziomie światowym

(strona 12) „Total SE nie zapewnia żadnego bezwzględnego celu redukcji emisji poza Europą” – raport Reclaim Finance i Greenpeace przedstawia wykres, na którym emisje w ramach projektu Total z zakresu 3 wzrosną z 410 MT w 2015 r. do 500 MT w 2030 r. – FAŁSZ

Cytując Raport klimatyczny 2020, s. 16: „ W odniesieniu do emisji z zakresu 3 Grupa wyznacza nowe cele na 2030 r .: W Europie 30% redukcja bezwzględnych emisji w stosunku do poziomów z 2015 r. – duży krok w kierunku neutralności do 2050 r. Na całym świecie redukcja bezwzględnych emisji z 2015 r. , pomimo przewidywanego wzrostu zapotrzebowania klientów na energię w nadchodzącej dekadzie ”.

W związku z tym firma Total zobowiązała się, że emisje pośrednie w 3 w 2030 r. Będą niższe w porównaniu z 2015 r. skali światowej – jest to globalny cel emisji, który nie wzrośnie, jak nieprawidłowo przedstawia raport Reclaim Finance i Greenpeace, ale zmniejszy się. Total jest jedyną główną firmą, która podjęła takie zobowiązanie do bezwzględnej redukcji do 2030 r. Zobowiązanie to jest w szczególności możliwe dzięki celowi redukcji emisji w Europie o 30% w zakresie 3 do 2030 r., Czyli o ponad 75 ton rocznie.

3) Ambicja w zakresie neutralności węglowej i redukcji emisji na poziomie europejskim

(strona 11) „Total SE działa w 130 krajach i tylko 13% produkcji Total SE w 2019 r. i odpowiadających im emisji z zakresu 3 pochodzi z Europy, gdzie Grupa zobowiązała się do zredukowania 3 zakresów do zera”. – FAŁSZ

Cytując ponownie stronę 16 raportu Total Climate 2020, używanego jako odniesienie przez Reclaim Finance i Greenpeace: „ Europa odpowiada za około 60% emisji z zakresu 3 firmy Total ”. Wbrew twierdzeniom autorów, którzy wydają się chcieć pomylić produkcję Total w Europie (a właściwie 13% jej światowej produkcji) i sprzedaż Total w Europie, zakres 3 emisje pośrednie klientów Total w Europie nie stanowią 13% emisji ale 60% emisji klientów Total, czyli 256 MT z 410 MT w 2015 r. (zakres 1 + 2 + 3 globalne emisje w Europie stanowią 280 MT z 456 MT): Rzeczywiście jest to całość z tych zakresów 1 + 2 + 3 emisje w Europie, które niosą ze sobą zobowiązanie Total do neutralności węglowej na poziomie europejskim w celu wspierania Zielonego Ładu i ambicji kontynentu.

4) Ambicja zmniejszenia intensywności emisji dwutlenku węgla na poziomie światowym

(strona 16) „Ta ambicja jest tym bardziej nieadekwatna, ponieważ Total SE bierze pod uwagę tylko emisje związane ze spalaniem produktów sprzedawanych klientom, świadomie zapominając w ten sposób (sic) o emisjach związanych z produkcją i rafineriami lub operacjami skraplania , które stanowią do 15% jego całkowitych emisji. ” – FAŁSZ

Suma obejmuje emisje związane z działalnością produkcyjną w swoim wskaźniku intensywności emisji dwutlenku węgla, jak wyraźnie wspomniano w komunikacie prasowym firmy Total z dnia 5 maja 2020 r., Do którego jednak odnoszą się Reclaim Finance i Greenpeace: „ 60% lub więcej redukcji średniej intensywności emisji produktów energetycznych używany na całym świecie przez klientów ogółem do 2050 r. (mniej niż 27,5 gCO2 / MJ) – z etapami pośrednimi 15% do 2030 r. i 35% do 2040 r. ( zakres 1 + 2 + 3 ) ” . Zakresy 1 + 2, które odpowiadają emisjom związanym z działalnością Total, są zatem dobrze uwzględnione w tych ambicjach. Definicja wskaźnika intensywności emisji dwutlenku węgla znajduje się również na stronie 17 raportu klimatycznego Total 2020: „ Wskaźnik mierzy średnią emisję gazów cieplarnianych z tych produktów na jednostkę energii w całym ich cyklu życia, od momentu ich wyprodukowania do końca użytkowania. ”Ponadto, jak ogłoszono w komunikacie prasowym z 5 maja 2020 r., Total wyznaczył cel zerowej emisji netto w ramach operacji Total na całym świecie do 2050 r. lub wcześniej (zakres 1 + 2) i ogłosił w lutym 2021 r. cel ograniczenia zakresu 1 +2 emisje z globalnych operacji naftowo-gazowych o 40% do 2030 r. W porównaniu z 2015 r.

Podsumowując, chociaż Total szanuje debatę i różne poglądy różnych interesariuszy i akceptuje fakt, że niektóre organizacje pozarządowe mogą uważać, że wysiłki firmy są niewystarczające, w świecie, w którym fałszywe wiadomości są źródłem rosnącej nieufności, wszyscy są odpowiedzialni za to. komunikacja publiczna powinna kierować się troską o prawdę. Jest to tym bardziej prawdziwe, jeśli chodzi o komunikację dotyczącą spółek giełdowych, ponieważ brak szczerości może wprowadzić inwestorów w błąd, ponieważ Autorité des Marchés Financiers zapewnia przestrzeganie zasad obowiązujących w tym obszarze.

Źródło: Total

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Dodaj komentarz

POZOSTAŁE ARTYKUŁY